Jak v závislosti na typu projektu efektivně použít SCIA Engineer k návrhu praktické výztuže

Návrh výztuže včetně konstrukčních zásad může být u některých typů projektů náročným úkolem. Představte si například, že navrhujete konstrukci s netypickými průřezy a potřebujete rychle dostat konečné výsledky. Také návrh vícepodlažní budovy je časově náročný, zejména s ohledem na vysoký počet nosníků a sloupů.

V tomto webináři ukážeme, jak pro různé typy projektů nejlépe využít možnosti SCIA Engineer k návrhu praktické výztuže. Také ukážeme způsoby, jak konečný návrh sdílet s kresliči, např. pomocí IFC, DWG, propojení s Revitem apod.

Webinář vám představí následující témata:

  • Tipy pro zvýšení produktivity při návrhu obecného průřezu.
  • Tipy pro zvýšení produktivity při navrhování vícepodlažních budov.
  • Postupy vhodné pro ty, kdo potřebují zkontrolovat předem navrženou konstrukci nebo posoudit stávající objekty.
  • Příprava závěrečného dokumentu a předání navržené výztuže kresličům.
  • ...speaker webinar

Radim Matela
Radim Matela působí ve společnosti SCIA již 10 let. Aktuálně zastává pozici vedoucího týmu technické podpory pro zákazníky a je zapojen rovněž do testování kvality vyvíjeného softwaru. Udržuje úzký kontakt s vývojovým oddělením, kterému poskytuje svoji zpětnou vazbu i předává podněty od zákazníků. Po dobu působení ve společnosti vyřešil více než 20 000 problémů našich uživatelů.speaker webinar