Návrh výztuže v integračním dílci / ve více vrstvách

Překlady nad otvory ve stěnách nebo např. smykové stěny lze nyní ve SCIA Engineer navrhovat a posuzovat prostřednictvím virtuálního integračního dílce. V tomto webináři se dozvíte, jak vám tuto novou funkcionalitu využít při vaší práci.

 

Další novinkou je schopnost funkce automatického návrhu výztuže v situaci, kdy nelze výztužné pruty v nosníku umístit do jedné řady. Návrhem výztuže do více vrstev získáváte možnost výztuž lépe optimalizovat (např. můžete použitím více prutů o menším průměru lépe kontrolovat vznik trhlin).

 

Nepropásněte tuto možnost a objevte, jak vám tyto novinky mohou zjednodušit a zefektivnit vaši každodenní práci.
speaker webinar

Pavol Valach
Pavol Valach pracuje v SCII 16 rokov. Momentálne pôsobí v pozícii Functional analysta pre betón, kde je zodpovedný za návrh a posúdenie výstuže pre 1D a 2D prvky a špeciálne výpočty v betóne (nelineárne priehyby, zmrašťovanie....).Pavol absolvoval PHD štúdium v oblasti spriahnutých betónových konštrukcii a je tiež autorizovaný stavebný inžinier v oblasti statiky. Má taktiež znalosti v oblasti programovania (VBA, Python) a automatického testovania. 

speaker webinar