Objevte možnosti nového generátoru zatížení větrem a jak jej použít na konstrukce s otvory

Na tomto webináři získáte přehled o novém generátoru zatížení větrem podle Eurokódů. Dozvíte se, jak generátor používat na konstrukcích s otvory a markýzami a na přístřešcích. Také uvidíte nový způsob zobrazení zatížení větrem a naučíte se, jak zobrazit čistý tlak větru a maximální dynamický tlak.


speaker webinar

Kateřina Štíchová
Kateřina Štíchová působí ve společnosti SCIA na oddělení technické podpory pro zákazníky a je zapojena rovněž do testování kvality vyvíjeného softwaru. Udržuje úzký kontakt s vývojovým oddělením, kterému poskytuje zpětnou vazbu a podněty od zákazníků. Vystudovala obor Konstrukce a dopravní stavby na Fakultě stavební VUT v Brně se zaměřením na betonové konstrukce. Titul Ing. získala za diplomovou práci na téma “Předpjatý komorový most”.speaker webinar