Přehled hlavních aspektů, které ovlivňují návrh železobetonových žeber ve SCIA Engineer 22

Ve SCIA Engineer se žebra využívají primárně při modelování železobetonových konstrukcí. Umíte s nimi pracovat? Znáte jejich výhody a případná omezení? Na webináři se budeme věnovat právě této oblasti a podrobně se zaměříme zejména na:

  • automatické stanovení spolupůsobící šířky žebra,
  • integraci interních sil do průřezu žebra,
  • zanedbání normálové síly v žebru jejím přepočtem do přídavného ohybového momentu,
  • automatický návrh výztuže v žebru s pomocí různých šablon.

 

Nepropásněte tuto možnost odhalit všechny možnosti práce se žebry ve SCIA Engineer 22 a porozumět tomu, jak je používat ve vaší projekční praxi.

speaker webinar

Lukáš Dlouhý
Lukáš Dlouhý je zkušeným členem vývojového týmu SCIA. Již vice než 10 let pracuje na pozici produktového vývojového inženýra a jeho hlavními oblastmi je návrh a posouzení železobetonových konstrukcí. Je též zodpovědný za analýzu předpjatých konstrukcí včetně fází výstavby a nově právě navrhování vláknobetonových konstrukcí. Ve spolupráci s firmou SCIA obhájil doktorát v oblasti optimalizace předpjatých konstrukcí na Fakultě stavební VUT Brno za disertační práci: „Analýza návrhových parametrů předpjatých betonových konstrukcí s pomocí optimalizačních algoritmů“.speaker webinar