Návrh panelů z křížem lepeného dřeva a rozšířené možnosti MSP návrhu

Dřevo jako konstrukční materiál se stává stále populárnějším. Navštivte náš webinář a dozvíte se, jako novinky v této oblasti přináší nejnovější verze SCIA Engineer.

  • Návrh CLT panelů podle prEN1995 doprovázený podrobnými výstupy včetně vzorců a průběhů napětí na řezech. Návrh je kompatibilní s průměrovacími pásy a pokročilými možnostmi zobrazení
  • Vylepšený návrh dřevěných prvků pro MSP se zobrazením okamžitých, konečných a čistých konečných deformací, automatickým i ručním návrhem nadvýšení, snadným zadáním mezních průhybů a kompletním tabulkovým výstupem.speaker webinar

David Findura
David Findura působí ve společnosti SCIA na oddělení technické podpory pro zákazníky a je zapojen rovněž do testování kvality vyvíjeného softwaru. Udržuje úzký kontakt s vývojovým oddělením, kterému poskytuje zpětnou vazbu a podněty od zákazníků. Vystudoval obor Konstrukce a dopravní stavby na Fakultě stavební VUT v Brně se zaměřením na betonové konstrukce. Dříve působil jako statik se zaměřením na mosty, tunely a podzemní konstrukce.speaker webinar