Podrobný přehled nových možností v návrhu betonových prvků ve verzi 22.1

Nová verze 22.1 programu SCIA Engineer přichází s celou řadou nových možností v oblasti návrhu a posudků železobetonových prvků:

  • nová metoda pro výpočet účinků druhého řádu při návrhu sloupů,
  • aktualizovaný přepočet osových sil v žebrech,
  • rozšířený výkaz materiálu pro výztuž ve 2D dílcích,
  • větší kontrola nad definicí minimálního vyztužení v deskách,
  • a další...

Navštivte náš webinář a objevte, jak vám tyto novinky mohou pomoci ve vaší každodenní práci.
speaker webinar

Kateřina Štíchová
Kateřina Štíchová působí ve společnosti SCIA na oddělení technické podpory pro zákazníky a je zapojena rovněž do testování kvality vyvíjeného softwaru. Udržuje úzký kontakt s vývojovým oddělením, kterému poskytuje zpětnou vazbu a podněty od zákazníků. Vystudovala obor Konstrukce a dopravní stavby na Fakultě stavební VUT v Brně se zaměřením na betonové konstrukce. Titul Ing. získala za diplomovou práci na téma “Předpjatý komorový most”.speaker webinar