Modelování a výpočty budov vystavených vlivu zemětřesení ve SCIA Engineer

Modelování a výpočty budov vystavených vlivu zemětřesení vyžadují sadu speciálních nástrojů, které se uplatní v různých fázích výpočtu a návrhu. Cílem webináře je představit funkcionalitu SCIA Engineer, která se uplatní v kontextu seismické analýzy budov, počínaje modelováním, přes výpočty až po vyhodnocení výsledků.

Webinář se bude zabývat následujícími tématy: 

  • Úprava tuhosti a hmoty s pomocí modifikátorů vlastností
  • Různé typy příčných výztuh
  • Vylepšená modální analýza redukovaného systému
  • Metoda spektra odezvy a příbuzná témata jako znaménko výsledků, reziduální tvar a filtrování tvarů
  • Metoda ekvivalentních příčných sil
  • Náhodná excentricita
  • Výsledky na patrech a integrační dílcespeaker webinar

Radim Matela
Radim Matela působí ve společnosti SCIA již 10 let. Aktuálně zastává pozici vedoucího týmu technické podpory pro zákazníky a je zapojen rovněž do testování kvality vyvíjeného softwaru. Udržuje úzký kontakt s vývojovým oddělením, kterému poskytuje svoji zpětnou vazbu i předává podněty od zákazníků. Po dobu působení ve společnosti vyřešil více než 20 000 problémů našich uživatelů.speaker webinar