Podívejte se na náš webinář, kde se dozvíte, jak ve SCIA Engineer správně a efektivně zadávat klimatická zatížení

Klimatická zatížení (zatížení sněhem a větrem) hrají u mnoha konstrukcí významnou roli. Kompletní zadání zatížení sněhem a větrem představuje náročný úkol zejména díky množství větrných zón a zatěžovacích stavů, které je nutno při výpočtu zohlednit. Generátory zjednodušují proces návrhu a urychlují vaši práci. SCIA Engineer nabízí pro klimatická zatížení 2D a 3D generátory.

Navštivte náš webinář a podívejte se:

  • jak modelovat konstrukci, aby bylo použití zabudovaných generátorů co nejjednodušší
  • jak definovat model pro potřeby 3D generátoru zatížení větrem
  • jak efektivně pracovat s vlastním 3D generátorem zatížení větrem
  • jak efektivně využít 2D generátory zatížení sněhem a větremspeaker webinar

Petr Fojtík
Petr Fojtík působí ve firmě jako člen technické podpory. Současně se podílí na vývojových projektech a na testování kvality softwaru. Věnuje se především ocelovým konstrukcím. Titul Ing. získal na stavební fakultě v Brně za práci “Návrh a posouzení nosné konstrukce letištního terminálu”.speaker webinar