Zjednodušení práce při návrhu výztuže

 

Kromě obecných změn v uživatelském prostředí SCIA Engineer, které urychlují a zpřehledňují vaši práci s programem, jsme se snažili zjednodušit také práci návrhu a posudcích železobetonových konstrukcí.

 

Na tomto webináři představíme změny v nastavení betonu a v postupu při návrhu výztuže pro 1D i 2D dílce.

 
speaker webinar

Tomáš Pail
Tomáš Pail pracuje ve SCIA od roku 2015. V současnosti zastává pozici Product Owner a má na starosti návrh betonových konstrukcí. Titul magistr získal na VUT v Brně, kde také několik let pracoval jako výzkumný pracovník. Získané zkušenosti později uplatnil právě ve SCIA, kde se stal členem vývojového týmu připravujícího technické specifikace v oblastech návrhu betonových konstrukcí a výpočtů metodou konečných prvků.


speaker webinar