Rozšíření ve výpočtu normově závislých deformací

 

Příkaz na výpočet normově závislých deformací ve SCIA Engineer slouží k rychlému a spolehlivému posouzení dlouhodobých deformací železobetonových dílců (nosníků, žeber, desek) podle Eurokódu 2.

 

V tomto webináři vás seznámíme s tím, jak SCIA Engineer 21 rozšiřuje své stávající řešení:

  • zohlednění smršťování,
  • ruční zadání kombinací pro dotvarování a okamžitý průhyb,
  • standardní a podrobný výstup.

 
speaker webinar

Tomáš Pail
Tomáš Pail pracuje ve SCIA od roku 2015. V současnosti zastává pozici Product Owner a má na starosti návrh betonových konstrukcí. Titul magistr získal na VUT v Brně, kde také několik let pracoval jako výzkumný pracovník. Získané zkušenosti později uplatnil právě ve SCIA, kde se stal členem vývojového týmu připravujícího technické specifikace v oblastech návrhu betonových konstrukcí a výpočtů metodou konečných prvků.

speaker webinar