Modelujte a počítejte kabelové konstrukce, přípoje a další konstrukční prvky efektivně s verzí 21.1

Stále častěji musí statici čelit nástrahám plynoucím z futuristických architektonických návrhů. Jednoduché výpočtové metody již nepostačují. SCIA Engineer nabízí celou řadu pokročilých typů výpočtů pro různé situace. Na tomto webináři se dozvíte a nových a rozšířených možnostech verze 21.1.

  • Při zadávání kabelů do modelu se jeho počáteční deformace nyní spočte a zobrazí automaticky ihned při zadání
  • Vnitřní síly spočtené ve styčníku vám pomohou s prvotním návrhem přípoje
  • A řada dalších novinek ...
speaker webinar

Vladimír Příbramský
Vladimír Příbramský pracuje ve SCIA již 6 let. V současné době je na pozici produktového manažera a je zodpovědný za uživatelské rozhraní, konečně-prvkové výpočty, prezentování výsledků a Engineering Report. Po dokončení vysokoškolského studia pracoval Vladimír jako statik a v současné době vyučuje také na Českém vysokém učení technickém. Má také bohaté zkušenosti s automatickým testováním software a s problematikou zajišťování kvality.speaker webinar

Ondřej Kika
Ondřej Kika je zkušeným členem vývojového týmu SCIA. Pracuje jako produktový inženýr a zabývá se především implementací pokročilých výpočetních metod do SCIA Engineer. Získal titul PhD za práci: “Kmitání štíhlých mostních konstrukcí.”speaker webinar